Forslag til Stilling L’hombre general forsamling den 11. september 2018

Jeg har et forslag, som jeg gerne vil have behandlet på førstkommende generalforsamling og bedømt ved skriftlig afstemning. Det drejer sig om omgivning ved 3 pasmeldinger ved bordet. Forslag: Talonen nummereres ikke fra starten. Hvis der er 3 pasmeldinger ved et spil, lægges alle kortene op og bedømmes af alle. Hvis alle er enige om[…]

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Stilling L’hombreklub

Stilling L`hombreklub Ordinær generalforsamling Tirsdag den 11. sept.2018 kl. 19:00 Dagsorden: 1.   Valg af dirigent. 2.   Beretning fra bestyrelsen om foreningens arbejde i det forløbne år. 3.   Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 4.   Fastsættelse af kontingent for det kommende år. 5.   Rettidigt indkomne forslag.       Forslag om omgivning ved pasmelding fra Niels Randbæk,[…]